statut
Aktualności

Statut Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej

Statut Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej – do pobrania. Uchwała nr 24/ 2022 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia […]

Wymagania edukacyjne
Dokumenty do pobrania

Wymagania edukacyjne w r. szk. 2022/ 2023

Wymagania edukacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/ 2023 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej: Wymagania edukacyjne z religii. Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 4. Wymagania edukacyjne z języka polskiego w […]

Dyżur wakacyjny
Dla ucznia i rodzica

Dyżur wakacyjny oddziałów przedszkolnych 2022 r.

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny oddziałów przedszkolnych Oddziały Przedszkolne SP w Rudnej Wielkiej w okresie wakacji pełnić będą dyżur w dniach 1 – 15 lipca br. Rodziców zainteresowanych opieką prosimy o odebranie karty od […]

Rekrutacja listy
Dla ucznia i rodzica

Rekrutacja 2022: listy kandydatów przyjętych, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów przyjętych, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klasy I Lista kandydatów przyjętych do Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej w r. szk. 2022/ 2023. Lista kandydatów zakwalifikowanych do […]

Potwierdzenie woli
Dla ucznia i rodzica

Rekrutacja 2022: potwierdzenie woli przyjęcia

Uzupełniony dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: sp.rudna.wielka@swilcza.com.pl. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego – do 22 marca 2022 r. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I SP – do 22 […]