XXI Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – regulamin

XXI WKE
XXI WKE - Regulamin

Regulamin XXI Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego im. Izabeli Dąmbskiej „Woda źródłem życia” – do pobrania.

XXI Wojewódzki Konkurs Ekologiczny im. Izabeli Dąmbskiej objęty jest:

  1. Patronatem Honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
  2. Patronatem Honorowym Wójta Gminy Świlcza.

XXI Wojewódzki Konkurs Ekologiczny im. Izabeli Dąmbskiej ujęty jest w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, a następnie uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 (pozycja 63 – konkurs artystyczny dla uczniów klas IV – VI i pozycja 105 – konkurs wiedzy dla uczniów klas VII – VIII).

Patronat Honorowy PKO
Patronat Honorowy PKO