Dyżur wakacyjny oddziałów przedszkolnych w 2024 r.

DYŻUR WAKACYJNY

Dyżur wakacyjny oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej

Zarządzenie Nr 220.2023 Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza w roku szkolnym 2023/ 2024 – do pobrania.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem:

  • przerwa w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej: 13 lipca – 31 sierpnia 2024 r.,
  • dyżur oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej: 1 – 12 lipca 2024 r.

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej na dyżur wakacyjny w okresie 1 lipca – 12 lipca 2024 r. – do pobrania.

Kartę zgłoszenia dziecka należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać scan wypełnionego dokumentu na adres sp.rudna.wielka@swilcza.com.pl do 24 maja 2024 r. Do karty zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Świlcza (dotyczy dzieci, które nie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych szkoły w Rudnej Wielkiej).