Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/ 2025

Rekrutacja

Listy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych i klasy 1 Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej są do wglądu w budynku szkoły – tablica obok wejścia do szkoły podstawowej (drugie wejście od strony prawej).

Zakwalifikowanie dziecka/ ucznia do oddziału przedszkolnego/ klasy 1 nie jest równoznaczne z przyjęciem. Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia w dniach od 25 marca – 5 kwietnia 2024 r. poprzez złożenie dokumentu w sekretariacie szkoły.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej – do pobrania.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej – do pobrania.