ERASMUS+: Rekrutacja uczestników do udziału w mobilności

Erasmus+ rekrutacja

Uczniów klasy VII a i VIII a zainteresowanych udziałem w mobilności ponadnarodowej (wyjazd zagraniczny do Szkoły Partnerskiej Colegio Santa Isabel, Marchena) proszę o zapoznanie się z poniższą dokumentacją: