Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/ 2025

Rekrutacja 2024 r.

Rodziców zainteresowanych nauką ich dzieci w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 9.2024 Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Świlcza na rok szkolny 2024/ 2025. (kliknij, aby pobrać).

Prosimy również o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy I w szkole podstawowej – kliknij, aby przejść do wpisu.

Dokumentacja związana z postępowaniem rekrutacyjnym dostępna będzie na stronie szkoły od 12 lutego 2024 r.