Terminarz spotkań z rodzicami

Terminarz spotkań z rodzicami – rok szkolny 2020/ 2021

DATA DZIEŃ TYGODNIA TEMAT GODZINA 16 – 17 września 2020 r. środa czwartek Wywiadówka klas SP 16.30 21 października 2020 r. środa Konsultacje 16.00 – 17.00 18 – 19 listopada 2020 r. środa czwartek Wywiadówka […]

Organizacja roku szkolnego

Harmonogram roku szkolnego 2020/ 2021

DATA DZIEŃ TYGODNIA TEMAT GODZINA 1 września 2020 r. wtorek Rozpoczęcie roku szkolnego 8.00 09 września 2020 r. środa Rada Pedagogiczna 16.00 16 – 17 września 2020 r. środa czwartek Wywiadówka klas SP 16.30 22 […]

Dokumenty do pobrania

Wymagania edukacyjne w r. szk. 2020/ 2021

Wymagania edukacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/ 2021 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej: Wymagania edukacyjne z religii w klasie 1. Wymagania edukacyjne z religii w klasie 2. Wymagania edukacyjne z religii […]

Terminarz spotkań z rodzicami

Wywiadówka klas I – VIII SP

Wywiadówka dla Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej:– klasy I – IV SP – 16 września 2020 r., godz. 16.30,– klasy V – VIII SP – 17 września 2020 r., godz. […]

Dla ucznia i rodzica

Ubezpieczenie NNW

Ważne informacje dotyczące ubezpieczenia NNW Oferta 73 zł. Oferta 65 zł. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE V Oświadczenia indywidualne

Dla ucznia i rodzica

Kontakt z pracownikami szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej przypomina, że w okresie pandemii COVID-19 kontakt z nauczycielami, sekretariatem oraz dyrekcją ogranicza się do kontaktu telefonicznego lub mejlowego. Prosimy o zrozumienie oraz stosowanie się do powyższej zasady.

Dla ucznia i rodzica

Informacja dot. wynajmu sal

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej informuje, że od 15 września br. istnieje możliwość wynajmu sal lekcyjnych oraz sal gimnastycznych na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny lub mejlowy.