Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2023/ 2024

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z religii w klasie 1

Wymagania edukacyjne z religii w klasie 2

Wymagania edukacyjne z religii w klasie 3

Wymagania edukacyjne z religii w kl. 4

Wymagania edukacyjne z religii w kl. 5

Wymagania edukacyjne z religii w kl. 6

Wymagania edukacyjne z religii w kl. 7

Wymagania edukacyjne z religii w kl. 8

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w kl. 4

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w kl. 5

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w kl. 6

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w kl. 7

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w kl. 8

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w kl. 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w kl. 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w kl. 4 – grupa 1

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego w kl. 4 – grupa 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 5

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 7

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 8

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie 7

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie 8

Wymagania edukacyjne z historii w kl. 4

Wymagania edukacyjne z historii w kl. 5

Wymagania edukacyjne z historii w kl. 6

Wymagania edukacyjne z historii w kl. 7

Wymagania edukacyjne z historii w kl. 8

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie

Wymagania edukacyjne z plastyki

Wymagania edukacyjne z muzyki

Wymagania edukacyjne z techniki w kl. 4

Wymagania edukacyjne techniki w kl. 5

Wymagania edukacyjne z techniki w kl. 6

Wymagania edukacyjne z matematyki w kl. 4

Wymagania edukacyjne z matematyki w kl. 5

Wymagania edukacyjne z matematyki w kl. 6

Wymagania edukacyjne z matematyki w kl. 7

Wymagania edukacyjne z matematyki w kl. 8

Wymagania edukacyjne z przyrody

Wymagania edukacyjne z biologii w kl. 5

Wymagania edukacyjne z biologii w kl. 6

Wymagania edukacyjne z biologii w kl. 7

Wymagania edukacyjne z biologii w kl. 8

Wymagania edukacyjne z geografii w kl. 5

Wymagania edukacyjne z geografii w kl. 6

Wymagania edukacyjne z geografii w kl. 7

Wymagania edukacyjne z geografii w kl. 8

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie 7

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie 8

Wymagania edukacyjne z fizyki w kl. 7

Wymagania edukacyjne z fizyki w kl. 8

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. 4

Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. 5

Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. 6

Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. 7

Wymagania edukacyjne z informatyki w kl. 8

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa