Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej

Rudna Wielka 60

36-054 Mrowla

Tel.: +48 17 855 32 45

Fax: +48 17 855 37 76

e-mail: sp.rudna.wielka@swilcza.com.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /SPRudnaWielka/SkrytkaESP