Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego

Rudna Wielka 60

36-054 Mrowla

Tel.: 17 855 32 45

e-mail: sp.rudna.wielka@swilcza.com.pl

Dyrektor szkoły: Małgorzata Mazepa

e-mail: m.mazepa@swilcza.com.pl

Wicedyrektor szkoły: Diana Hodyr

e-mail: d.hodyr@swilcza.com.pl