Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2023/ 2024


Małgorzata Mazepa – dyrektor szkoły; nauczyciel fizyki

Diana Hodyr – wicedyrektor szkoły; nauczyciel informatyk, edukacji informatycznej i techniki

Bieniek Danuta
Chwałka Krzysztof
Czech Marcin
Hadyś Barbara
Hodyr Diana
Irzyńska Agata
Jasińska Barbara
Kalandyk Barbara
Kisiel Jacek
Mazepa Małgorzata
Micał Agata
Moszyński Krzysztof
Nowicki Filip
Nykiel Bernadeta
Ożóg Bernadeta
Pełczyńska Agata
Pelc Paulina
Pieczyńska Sabina
Sobolewska Natalia
Sopel Wacław
Stachurska Eugenia
Styka Monika
Szostak Agnieszka
Tarnowska-Mazan Barbara
Traciak Magdalena
Urban Marta
Wilga Ewelina
Winiarska Ewelina
Wiśniewska Joanna
Wojnar Anita
Wróbel Marlena