Finał Akcji „Światełko Pamięci dla Łyczakowa”

Światełko Pamięci dla Łyczakowa

…Nie  umiera  ten,
kto  trwa  w  sercach 
I  pamięci  naszej…

Po  raz  kolejny  uczniowie  naszej  szkoły  uczestniczyli  w  zbiórce  białych  i  czerwonych  zniczy,  które  trafiły  w  piątek  25  października  do  Oddziału  TVP w  Rzeszowie ,  a  stamtąd do  Polaków  zza  wschodniej  granicy.

1 listopada  miejscowi  Polacy,  harcerze  i  wolontariusze  rozpalą  je  na   największych  polskich  nekropoliach – Cmentarzu  Łyczakowskim,  Cmentarzu  Janowskim,  ale  też  w  małych  miejscowościach  jak:  Niżanowce,  Pnikut,  Strzelczyska,  czy  Mościska.

Dziękujemy  rodzicom,  dzieciom  z  grup  przedszkolnych,  uczniom,  Szkolnemu  Wolontariatowi  za  zaangażowanie  w  zbiórkę,  dzięki  której  zgromadziliśmy  pokaźną  ilość  zniczy.

M. Urban