Wirtualne podróże uczniów klasy III a po krajach Unii Europejskiej

Wirtualne podróże

Celem pracy metodą projektu było poznanie podstawowych informacji o krajach członkowskich Unii Europejskiej, poznanie hymnu UE oraz rozwijanie szeregu umiejętności m.in. współpracy w grupie, wykorzystywania TIK oraz umiejętność publicznego prezentowania swojej pracy.

Uczniowie wykorzystywali technologie informatyczno-komunikacyjne i tradycyjne (książki, mapy, atlasy, przewodniki), aby zgromadzić materiały do swoich plakatów lub prezentacji multimedialnych o wybranych krajach UE. W finale projektu trzecioklasiści przedstawiali efekty swoich działań na forum klasy.