Pamiętamy o zmarłych…

Pamiętamy o zmarłych

W przeddzień uroczystości Wszystkich  Świętych, 31 października, grupa 6-latków wraz z nauczycielami odwiedziła miejscowy cmentarz. Okres przed świętem zmarłych to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy odeszli i czas na rozmowę o szacunku dla nich.

Podczas pobytu na cmentarzu przedszkolaki mogły w ciszy i zadumie posłuchać opowieści na temat  Stanisława Dąmbskiego, patrona naszej szkoły, a także zapalić znicze na grobie rodziny Dąmbskich.

Spacer alejkami cmentarza był dla dzieci ogromnym przeżyciem, szły skupione i bardzo zaciekawione. To była jedna z ważniejszych lekcji wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego, która z pewnością zostanie w pamięci dzieci.