Algorytm przyszłości – zajęcia z programowania dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Algorytm przyszłości

„Algorytm przyszłości – robotyka i programowanie dla szkół podstawowych” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko, w ramach programu MEiN „Społeczna Odpowiedzialność Nauki II”. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie robotyki oraz programowania oraz poszerzanie wiedzy na ten temat wśród nauczycieli, dyrektorów.

W ramach projektu  w naszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej z robotyki i programowania. Warsztaty dla uczniów prowadził  doktor pedagogiki, inżynier i trener dr inż. Tomasz Warzocha – wykładowca akademicki, mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć z programowania i robotyki dla dzieci. Warsztaty były realizowane za pomocą zestawu LEGO Mindstorms ev3.

Jak wyglądały nasze zajęcia zobaczcie sami: