Zielona ekoAkademia

Już w styczniu 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej rozpocznie realizację innowacyjnego projektu, skierowanego do najmłodszych dzieci i uczniów naszej szkoły oraz Gminy Świlcza.

„Zielona ekoAkademia” to projekt mający na celu utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej oraz prowadzenie w niej zajęć dla dzieci przedszkolnyc oraz uczniów klas I – III SP w ramach „Małej Zielonej ekoAkademii”.

Projekt „Zielona ekoAkademia” otrzymał najwyższą ocenę i dofinansowanie z Fundacji Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach konkursu grantowego Moja Mała Ojczyzna III edycja. Wartość dofinansowania pracowni to prawie 30 000 zł.

Lista dofinansowanych projektów w konkursie grantowym Moja Mała Ojczyzna III edycja.

Małgorzata Mazepa