Zielona ekoAkademia – zajęcia dla klasy 1 SP i „0”

Zielona ekoAkademia

Zajęcia w Zielonej ekoAkademii

Rozbudzenie ogólnych zainteresowań naukami przyrodniczymi, kształtowanie postawy badawczej i obserwacji przyrody, a także umiejętne posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym było powodem powołania pracowni przyrodniczej pn. Zielona ekoAkademia w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej. Projekt ten zdobył I miejsce w konkursie grantowym Fundacji BGK w konkursie projektów Moja mała ojczyzna, III edycja, 2019, a jego pełna realizacja ciągle się odbywa, początek został opóźniony z uwagi na pewne obostrzenia pandemiczne.

Podstawowym założeniem projektu jest chęć rozbudzenia u dzieci, które rozpoczynają przygodę z edukacją zainteresowania naukami ścisłym. Nasi najmłodsi uczniowie z klasy 1a oraz Zerówki zostali zaproszeni na zajęcia z zakresu nauk przyrodniczych oraz ekologii w formie i pracowni przyjaznych dla nich przez uczniów klasy 7b i p. Rafała Kochanka. Zajęcia miały charakter samodzielnych doświadczeń wykonywanych pod okiem starszych kolegów i nauczyciela. Dzięki tym zajęciom uczniowie zdobyli nowe kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych.

Jesteśmy pewni, że formy edukacji nieformalnej, które stawiają na eksperymentowanie, innowacyjność i pracę zespołową, pomogą naszym najmłodszym uczniom budować pewność siebie.

B. Tarnowska-Mazan, E. Stachurska