Zielona ekoAkademia: uroczyste otwarcie pracowni przyrodniczo-ekologicznej

Zielona ekoAkademia

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”
 Benjamin Franklin

Źródeł poznania i nauki nowych umiejętności w dobie współczesnych technologii jest wiele. Jednak jest wśród nich jedno, do dzisiaj niezastąpione: nauka przez własne doświadczenie. Najstarsza forma zdobywania wiedzy nadal jest najskuteczniejszą, jeśli chodzi o edukację najmłodszych: dzieci przedszkolnych i uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej. Nauka na podstawie praktyki, doświadczenia i zespołowego działania w zakresie języków obcych, nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii oraz kreatywności to przyszłość gospodarki, a jednocześnie kompetencje niezbędne do poruszania się po dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Rozbudzenie ogólnych zainteresowań naukami przyrodniczymi, kształtowanie postawy badawczej i obserwacji przyrody, a także umiejętne posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym oraz wiedzą opartą na praktyce było powodem powołania pracowni przyrodniczej pn. Zielona ekoAkademia w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej. Projekt Zielona ekoAkademia – utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej zdobył I miejsce w konkursie grantowym Fundacji BGK w konkursie projektów Moja mała ojczyzna, III edycja, 2019.

Podstawą projektu jest chęć rozbudzenia u dzieci, które rozpoczynają przygodę z edukacją zainteresowania naukami ścisłymi i bezpiecznego eksperymentowania. Projekt zakłada włączenie do planu edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej dodatkowych, regularnych zajęć z zakresu nauk przyrodniczych oraz ekologii w formie i pracowni przyjaznych dla dziecka. Zajęcia będą miały charakter samodzielnych doświadczeń wykonywanych pod okiem nauczycieli z danej dziedziny. Dzięki regularnym zajęciom rozwijane będą kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, a także podnoszona świadomość konieczności dbania o środowisko, w którym żyjemy.

W budżecie programu zaplanowano remont pracowni przyrodniczej oraz zakup sprzętu dydaktycznego  na kwotę 29 619 zł. Pracownia została wyposażona w monitor interaktywny oraz multimedialne zestawy pracowni przedmiotowych, które będą dopełnieniem doświadczeń. Zestawy do przeprowadzania samodzielnych eksperymentów z wodą, glebą i powietrzem oraz badaniem ich zanieczyszczeń pozwoli na rozszerzenie działań w edukacji ekologicznej prowadzonej w szkole w Rudnej Wielkiej.

Otwarcie Zielonej ekoAkademii, planowane w kwietniu 2020 r. w dniu Finału XVIII Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego, z powodu rygorystycznych wytycznych w okresie pandemii SARS-CoV-2, nie odbyło się ze względu na zmianę terminu konkursu. Powrót dzieci przedszkolnych i uczniów do szkół pozwolił na organizację obu uroczystości. 23 października 2020 r., podczas Finału XVIII WKE została powołana do życia pracownia przyrodniczo-ekologiczna. W uroczystości wzięli udział Adam Dziedzic – Wójt Gminy Świlcza, Jolanta Hawer – osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie środków zewnętrznych w Gminie Świlcza, Marcin Czech – przewodniczący Komisji Oświaty i Sportu Gminy Świlcza, Małgorzata Mazepa – dyrektor szkoły podstawowej w Rudnej Wielkiej, Diana Hodyr – wicedyrektor SP w Rudnej Wielkiej, Rafał Kochanek – koordynator XVIII WKE oraz Lidia Czajak, Ewelina Wilga i Agata Irzyńska – koordynatorki konkursów dla różnych grup wiekowych. Tradycyjne „przecięcie wstęgi” zastąpiło „odsłonięcie” tablicy informacyjnej projektu, a Finał WKE (w formie on-line) odbył się już z Zielonej ekoAkademii. Podczas tak ważnego dla życia szkoły zabrakło najmłodszych, do których jest skierowany projekt, ale obowiązujące wytyczne uniemożliwiły ich udział.

Mamy nadzieję, że formy edukacji nieformalnej, które stawiają na eksperymentowanie, innowacyjność i pracę zespołową, pomogą naszym uczniom budować pewność siebie. Tak bardzo niezbędną, by po opuszczeniu szkoły wyruszyć w nieznane i odważnie poszukiwać swojej drogi w życiu.

Małgorzata Mazepa
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. S. Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej