Zielona ekoAkademia – ciecz nienewtonowska

Zielona ekoAkademia

W semestrze letnim klasa 2b uczestniczyła w zajęciach w ramach projektu Zielonej ekoAkademii. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest materia, jakie są stany skupienia substancji oraz jak rozmieszczenie drobin wpływa na właściwości substancji. Drugoklasiści zgłębiali temat cieczy nienewtonowskiej – substancji, która zachowuje się nieco inaczej niż typowe płyny. Ciecz nienewtonowska jest tak interesująca, że nawet nauczyciele fizyki bywają nią zafascynowani, ponieważ czasem zachowuje się jak ciecz, a czasem jak ciało stałe. Dlaczego? Ponieważ nie spełnia hydrodynamicznego prawa Newtona. Wykonanie takiej cieczy jest niezwykle proste, a efekty są fascynujące! Dzieci bawiły się swoją cieczą nienewtonowską i odkrywały, jak zmienia się jej zachowanie w zależności od siły jaką na nią wywieramy.