Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 12 – 25.03.2020 r.

Grafika z napisem important

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 marca 2020 r., wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, funkcjonowanie SP w Rudnej Wielkiej zostaje ograniczone:
– zajęcia w szkole zawieszone zostają od 12 do 25 marca 2020 r.,
– 12 i 13 marca (czwartek i piątek) dla dzieci oddziałów przedszkolnych i klas I – III odbędą się zajęcia opiekuńcze. Uczniowie klas IV – VIII pozostają w domach,
– od 16 marca (poniedziałek) do szkoły nie przychodzą dzieci przedszkolne i uczniowie SP.

Rodzicom dzieci i uczniów do 8 roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy – więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ZUS.

Okres zawieszenia zajęć nie jest okresem ferii, dlatego prosimy uczniów o odpowiedzialne zachowanie i pozostanie w tym okresie w domach oraz unikanie spotkań w miejscach publicznych (kina, kluby sportowe, restauracje, centra handlowe, urzędy). Rodziców uczniów proszę o dopilnowanie, aby ich dzieci pozostały w domach i nie narażały się na niebezpieczeństwo zarażenia w miejscach, w których są skupiska ludzi.

Rodziców, uczniów oraz pracowników dydaktycznych szkoły proszę o zapoznanie się z informacjami na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Proszę o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły oraz naszym profilu na facebook’u.