Zarządzenie nr 17/ 2021 Dyrektora SP w Rudnej Wielkiej

Grafika z napisem important

Zawieszenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie zdalnego nauczania w klasie 3a w okresie 28 września – 1 października 2021 r.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej z dnia 18 września 2021 r.