Z wizytą w ,,Ogniku”

Zajęcia w ogniku

Zajęcia dla uczniów klasy 3a w sali edukacyjnej OGNIK

We wtorek – 5 kwietnia – uczniowie klasy 3a, wraz z wychowawczynią wybrali się na wizytę do sali edukacyjnej „OGNIK” mieszczącej się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej  Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Czekała tam na nich prawdziwa przygoda. Zaraz po przyjeździe ubrani w mundury i hełmy strażackie, w sali edukacyjnej “OGNIK”, uczestniczyli w praktycznych zajęciach  z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  Po raz kolejny przypomniano poprawny sposób wzywania służb ratowniczych i udzielania pierwszej pomocy. Odbył się pokaz sztucznego oddychania i masażu serca. W zaimprowizowanych pomieszczeniach  – kuchni i salonie uczniowie dowiedzieli się,  jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla,  jak dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń i do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego.

Prawdziwym przeżyciem było wejście do ciemnego, zadymionego pomieszczenia, odszukanie w nim rozrzuconych przedmiotów i bezpieczne wydostanie się z niego.
Na koniec uczniowie obejrzeli z bliska wozy strażackie, specjalne ubrania strażaków, dowiedzieli się, że misją PSP jest nie tylko walka z pożarami, lecz również z innymi klęskami żywiołowymi i miejscowymi zagrożeniami. 

Wycieczka była wspaniała i bardzo ciekawa, a zainteresowanie dziewczynek zagadnieniem świadczy, że nie tylko ,,każdy chłopiec o tym marzy, by w pożarnej służyć straży”.   

                                                                                                         B. Kalandyk