„Z przysłowiami za pan brat” – konkurs

Szkolny konkurs plastyczno-literacki Z przysłowiami za pan brat.

Biblioteka szkolna zaprasza  uczniów do udziału
w KONKURSIE PLASTYCZNO-LITERACKIM
„ Z przysłowiami za pan brat”

 • Cele konkursu:
 • – szerzenie wiedzy o polskich przysłowiach,
 • – sprawdzenie znajomości polskich przysłów,
 • – uświadomienie uczniom, że przysłowia są elementem polskiej tradycji i kultury,
 • – rozbudzanie aktywności twórczej,
 • – rozwijanie wyobraźni plastycznej.

Regulamin konkursu

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII naszej szkoły.
 • Każdy uczestnik wykonuje pracę indywidualnie, nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 • Zadaniem uczestnika konkursu jest zilustrowanie wybranego polskiego przysłowia.
 • Pracę można wykonać techniką dowolną, dopuszcza się prace wykonane w  programie PowerPoint, Canva, Paint – format pracy A-4.
 • Ocenie podlegać  będzie  zgodność pracy z tematem, pomysłowość,  oryginalność.
 • Komisja konkursowa  przyzna  3 nagrody i wyróżnienia.
 • Każda  praca  powinna zawierać metryczkę  umieszczoną  w lewym, dolnym  rogu,  zawierającą   imię,  nazwisko,  klasę oraz ilustrowane  przysłowie.
 • Pracę  należy  wysyłać na mail’a jako załącznik: martaurban4@wp.pl do dnia 25 kwietnia 2021 r.
 • Szkolna  Komisja  Konkursowa oceni prace i wyłoni zwycięzców, a nagrody zostaną  rozdane  po powrocie  uczniów  do  szkoły.

Powodzenia!