XVIII Wojewódzki Konkurs Ekologiczny – podsumowanie

Edukacja środowiskowa – pierwsza w planie,
na cóż bowiem zda się liczenie, czytanie,
gdy życia na Ziemi nie stanie.
Irena Oksińska

Jeśli „przegramy” klimat, to przegramy wszyscy – wspólnie zapobiegajmy skutkom zmian klimatu

Pod takim hasłem odbył się XVIII Wojewódzki Konkurs Ekologiczny, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. St. Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej. Honorowy patronat nad konkursem obejmowali Wójt Gminy Świlcza, Podkarpacki Kurator Oświaty i Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Z uwagi na ogólnie znaną sytuację związana z epidemią koronawirusa tegoroczna edycja została przesunięta z kwietnia na październik, a uroczyste podsumowanie konkursowych zmagań odbyło się 23 października 2020r. w aplikacji Teams. Spotkanie prowadziła dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej – pani Małgorzata Mazepa, która podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom za pracę włożoną w przygotowanie prac konkursowych oraz pogratulowała laureatom. Główni koordynatorzy konkursu – pani wicedyrektor Diana Hodyr oraz pan Rafał Kochanek poinformowali o sposobie odbioru nagród oraz przypomnieli historię naszego Konkursu Ekologicznego, który odbył się już po raz osiemnasty. Najważniejszym momentem spotkania była prezentacja wyników w poszczególnych kategoriach, a informacje te przygotowali i podali opiekunowie – koordynatorzy poszczególnych kategorii: przedszkole i kl. „0”- pani Lidia Czajak, kl. I – III  – pani Agata Irzyńska, kl. IV – VI – pani Ewelina Wilga i kl. VII – VIII – pan Marcin Czech.

Jak co roku naszemu konkursowi przyświecały cele związane z ochroną środowiska naturalnego. Tym razem chcieliśmy zwrócić uwagę dzieci i młodzieży na problemy dotyczące zmian klimatycznych, zachęcić do podejmowania działań proekologicznych, a także do twórczej odpowiedzi na nasze konkursowe zadania. Przygotowaliśmy je z myślą o różnych grupach wiekowych. Dzieci przedszkolne i uczniowie klasy „0” wzięli udział w konkursie plastycznym pod hasłem: „Nie dajmy się naszej Ziemi przegrzać”. Ich zadaniem było przygotowanie pracy plastycznej w dowolnej technice. Podobnemu wyzwaniu musieli sprostać uczniowie klas I – III, którzy tworzyli swe artystyczne wizje na temat: „Ciepło, cieplej coraz cieplej – ratujmy Ziemię póki czas”.  Z kolei tworzywem dla starszych dzieci (kl. IV – VI) było słowo. W tej kategorii wiekowej uczestnicy mieli za zadanie napisać wiersz z próbą odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie konkursu: ,,Ziemia na rozdrożu, czyli czas na działanie – co ja mogę zrobić, by ograniczyć negatywne skutki zmian klimatu?”. Najstarsi uczestnicy konkursu (kl. VII i VIII) przestawiali sposoby zapobiegania skutkom zmian klimatu. Ich prace miały postać prezentacji multimedialnych.

Organizatorzy, jak co roku, powołali niezależne komisje, których niełatwym zadaniem było wyłonienie laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych. Skład komisji konkursowych przedstawiał się następująco:

  • KATEGORIA: Przedszkole,  kl. 0 – konkurs plastyczny „Nie dajmy się naszej Ziemi przegrzać”:

Magdalena Kusz – doradca metodyczny z plastyki, konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli,
Jolanta Nowicka – nauczycielka plastyki Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeszowie.

  • KATEGORIA: klasy I – III SP, konkurs plastyczny „Ciepło, cieplej coraz cieplej – ratujmy Ziemię póki czas”:

Magdalena Kusz – doradca metodyczny z plastyki, konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli,
Jolanta Nowicka – nauczycielka plastyki Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeszowie.

  • KATEGORIA: klasy IV – VI SP, konkurs literacki ,,Ziemia na rozdrożu, czyli czas na działanie – co ja mogę zrobić, by ograniczyć negatywne skutki zmian klimatu?”

Małgorzata Byszuk – doradca metodyczny języka polskiego, konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli,
Marta Grębosz– emerytowany nauczyciel języka polskiego, opiekun laureatów konkursów przedmiotowych i tematycznych z języka polskiego.

  • KATEGORIA: klasy VII – VIII SP, konkurs informatyczny „Sposoby zapobiegania skutkom zmian klimatu” – prezentacja multimedialna:

Sebastian Szetela  – nauczyciel informatyki SP w Rzeszowie,
Jacek Szydełko – nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.

Lista laureatów XVIII Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego.

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe, które, dzięki staraniom dyrekcji szkoły, zostały sfinansowane ze środków Fundacji ORLEN uzyskanych w ramach II edycji programu MOJE MIEJSCE NA ZIEMI.

Konkurs Ekologiczny organizowany przez Szkołę Podstawową w Rudnej Wielkiej wkracza w okres dorosłości – w przyszłym roku bowiem planujemy jego XIX edycję, ale się nie starzeje. Jego tematyka jest przecież wciąż aktualna, a uczestnicy – uczniowie, ich rodziny i opiekunowie merytoryczni, swym zaangażowaniem i młodzieńczą kreatywnością w realizacji zadań, dodają naszemu konkursowi świeżości i wyjątkowości.

Agata Micał