XVIII WKE – komunikat

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, zmianie ulegają terminy:

– potwierdzenia udziału w konkursie,
– nadsyłania prac konkursowych,
– finału XVIII WKE.

Ww. terminy zostaną ustalone po rozpoczęciu pracy dydaktycznej w szkołach, a informacja do szkół zostanie przesłana drogą mejlową.