Wywiadówka śródroczna 29 stycznia 2020 r.

Grafika z napisem important

29 stycznia 2020 r. odbędzie się wywiadówka klas szkoły podstawowej. Na prośby Rodziców wywiadówka klas I – IV i kl. VIII o godz. 16.30, wywiadówka klas V – VII o godz. 17.00.