Wywiadówka klas I – VIII SP

Grafika z napisem important

Wywiadówka dla Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej:
– klasy I – IV SP – 16 września 2020 r., godz. 16.30,
– klasy V – VIII SP – 17 września 2020 r., godz. 16.30.