Wymagania edukacyjne w r. szk. 2022/ 2023

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/ 2023 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej:

Wymagania edukacyjne z religii.

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 4.

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 5.

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 6.

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 7.

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 1.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 2.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 3 a.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 3 b.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 4.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 5.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 6.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 7.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie 7.

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasach 4 – 7.

Wymagania edukacyjne z plastyki.

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4.

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 5.

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 6.

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 7.

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w kl. 8.

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4.

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5.

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 6.

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 7.

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie 4.

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 5.

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 6.

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 7.

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie 5.

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie 6.

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie 7.

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie 7.

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7.

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie 4.

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie 5.

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie 6.

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 4.

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 5.

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 6.

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 7 a.

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasie 2.

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasie 4 – 8.

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa.