Wymagania edukacyjne w r. szk. 2019/ 2020

Wymagania edukacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2019/ 2020 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej:

Wymagania edukacyjne z religii.

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 4.

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 5.

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 6.

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 7.

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 4.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 5.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 6.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 7.

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie 7.

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4.

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 5.

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 6.

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 7.

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w kl. 8.

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4.

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5.

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 6.

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 7.

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie 4.

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 5.

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 6.

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 7.

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie 5.

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie 6.

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie 7.

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie 7.

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7.

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie 4.

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie 5.

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie 6.

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 4.

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 5.

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 6.

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 7.

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 8.

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasie 4.

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasie 7.

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasie 5a i 5b.

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasie 6a i 6b.

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasie 8.