Wycieczka do Laboratorium Drogowego

Wizyta w laboratorium drogowym

Wycieczka klasy 2a do Laboratorium Drogowego


Dnia 19 maja 2022r. Uczniowie z klasy IIa odwiedzili Laboratorium Drogowe, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie gdzie zapoznali się ze specyfiką technologii budowy dróg od A do Z. W pierwszej kolejności odwiedziliśmy Pracownię Gruntów i Geotechniki oraz pracownię Kruszyw, gdzie nauczyliśmy się z jakich materiałów buduje się nasypy drogowe oraz warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowej. Następnie przeszliśmy do Pracowni Betonów gdzie poznaliśmy proces badania próbek betonowych do budowy mostów. Na koniec w Pracowni Asfaltów zobaczyliśmy, jak bada się asfalt układany na drogach. Myśleliśmy, że to już koniec, ale okazało się że najważniejszą sprawą jest sprawdzenie tego czy nowa droga jest równa, odpowiednio szorstka, czy białe linie namalowane na drodze są dobrze widoczne i czy znaki drogowe są dobrze ustawione – te ostatnie i najważniejsze zagadnienia poznaliśmy w Pracowni Diagnostyki Nawierzchni. Dzięki tej wycieczce dowiedzieliśmy się, jak trudnym i skomplikowanym procesem jest budowa dróg.

Katarzyna Pacześniak