Wolontariat w roku szkolnym 2019/ 2020

Szkolne Koło Wolontariatu

Informujemy,  że  w  październiku  wznawiamy  powakacyjną  działalność  Szkolnego  Koła  Wolontariatu.  Zapraszamy  wszystkich  tych,  którzy  aktywnie  pracowali  z nami w  minionym  roku  oraz  nowych,  chętnych  uczniów. Zapisy  u  opiekunów  Koła.  Przypominamy, że  uczniowie  zobowiązani  są  do  prowadzenia  kart   wolontariackich,  jeżeli  chcą  ubiegać  się  o  wpis  na  świadectwie.

Podobnie, jak w  ubiegłym  roku, w  październiku  rozpoczynamy  zbiórkę  biało-czerwonych  zniczy w  ramach  akcji  TVP Rzeszów  „Światełko  pamięci  dla  Łyczakowa”. Koordynatorkami  zbiórki  są  uczennice  kl. VIII.

Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu są nauczyciele: Marta Urban i Joanna Wiśniewska.

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu.

M. Urban, J. Wiśniewska