Wolontariat – dziękujemy!

Szkolne Koło Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu składa serdeczne podziękowania wszystkim: uczniom, rodzicom oraz tym, którzy wsparli nas podczas zbiórki artykułów i przyborów szkolnych na rzecz dzieci z Ukrainy. Zbiórkę darów zakończyliśmy w piątek 18 marca, a wolontariusze przekazali je dzieciom, które będą się uczyć w naszej szkole oraz instytucji zajmującej się ich rozdzielaniem.

Dziękujemy za okazane serce! 

M. Urban