Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Rodziców zainteresowanych edukacją przedszkolną ich dzieci prosimy o dostarczenie wniosków (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej do sekretariatu szkoły w dniach 24.02 – 06.03.2020 r.

Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj.