Wielka mapa Polski w klasie pierwszej

W tym roku w klasie pierwszej przystąpiliśmy do akcji wymiany pocztówkowej pomiędzy klasami 1 – 3 w całej Polsce. Dzięki udziałowi w projekcie otrzymaliśmy na wyposażenie naszej sali mapę fizyczną Polski o wymiarach 140 cm x 100 cm. Filmy, zdjęcia, pokazy slajdów, artykuły, które zostały dołączone do programu pomagały nam w poznawaniu regionów naszego kraju, ważnych miast z ich zabytkami, ciekawostek przyrodniczych.

Dzieci chętnie oglądają i odczytują pocztówki nadchodzące z różnych miast i miejscowości i szacują, czy dana szkoła mieści się daleko, czy blisko naszej szkoły. W ramach programu każdy pierwszoklasista samodzielnie napisał pozdrowienia na pocztówce przedstawiającej nasze okolice, zamieścił adres placówki, do której została wysłana kartka, a dużo radości sprawiło każdemu samodzielne naklejanie znaczka pocztowego.