Walczymy o laboratorium

KOLORATORIUMKOLOROWE LABORATORIA

ODKRYWAMY FASCYNUJĄCY ŚWIAT BIOLOGII I CHEMII

W grudniu 2018 r. przystąpiliśmy do projektu

KOLORATORIUM
– KOLOROWE LABORATORIA

– projekcie prowadzonym przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka SA. Jako szkoła bierzemy udział w konkursie szkół o nowe, kolorowe laboratorium biologiczno-chemiczne. W projekcie przewidziano odrębne konkursy dla uczniów szkoły (w każdym z konkursów dla uczniów nagrodą jest 5 tabletów Apple iPad 32GB Wi-Fi). Za rejestrację, udział w konkursach oraz rozwiązywanie quizów szkoła otrzymuje dodatkowe punkty w konkursie dla szkół.

Aby uczeń mógł wziąć udział w konkursie, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny musi wypełnić dostępny na stronie konkursowej formularz zgłoszeniowy oraz wyrazić zgody, o których mowa w pełnej wersji Regulaminu.

Następnie szkoła ucznia powinna zaakceptować jego zgłoszenie, poprzez oznaczenia danej osoby jako ucznia szkoły na liście zgłoszonych uczniów
do weryfikacji, dostępnej na profilu szkoły.

Każdy uczeń może zarejestrować się w konkursie tylko raz.

Zachęcamy Wszystkich uczniów do udziału w konkursie
o nowe, kolorowe laboratorium

Regulamin Koloratorium: konkurs dla szkół oraz zasady konkursu dla uczniów:

Regulamin konkursu: https://koloratorium.pl/regulamin/

Konkurs dla uczniów: https://koloratorium.pl/student/login