W okresie koronawirusa i wakacji nie odpoczywaliśmy – remonty i inwestycje w szkole

Koronawirus sprawił, że placówki oświatowe opustoszały już w pierwszej połowie marca – uczniowie rozpoczęli kształcenie na odległość. Rozszerzająca się epidemia spowodowała, że zaplanowane na okres wakacyjny prace remontowe w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej postanowiliśmy przyspieszyć. Rozpoczęliśmy już na przełomie marca i kwietnia ze świadomością, że gdyby uczniowie wrócili do szkoły, terminarz prac należałoby zmodyfikować. Dzięki wsparciu Gminy Świlcza udało się zrealizować następujące zadania:

– remont sali 20 (pracownia przyrodnicza) – gipsowanie i malowanie pracowni, w której będą się odbywały zajęcia w ramach projektu Zielona ekoAkademia (całość projektu: prawie 30 000 zł., dotacja z Fundacji BGK w ramach programu Moja Mała Ojczyzna),

malowanie sal lekcyjnych: 7, 8, 11 i była s. komputerowa,

remont klatki schodowej – klatka schodowa przedszkola i szkoły podstawowej oraz korytarze I i II piętra, klatka schodowa do piwnicy, hol szkoły – zadanie realizowane z Inwestycji Gminnych – koszt 55 000 zł.,

remont biblioteki szkolnej – malowanie – zadanie realizowane
z Inwestycji Gminnych – koszt 5 000 zł.,

remont podłogi w pracowni 22 – wykonanie nowej wylewki, położenie wykładziny termozgrzewalnej – zadanie realizowane z Inwestycji Gminnych – koszt 3 000 zł.,

–  remont budynku ORLIKA (demontaż instalacji sanitarnej, płytek ceramicznych ściennych i podłogowych, ułożenie nowych, malowanie, montaż nowych instalacji) – zadanie realizowane z Inwestycji Gminnych – koszt 39 000 zł.,

rozbudowa monitoringu na kompleksie ORLIK i skrzyżowaniu ulic przy szkole
z wjazdem na plac zabaw – zadanie realizowane z Inwestycji Gminnych – koszt 15 000 zł.,

wymiana starych analogowych kamer na cyfrowe w budynku gimnazjum, holu
i szatniach
budynku gimnazjum – koszt 6 000 zł.,

wymiana drzwi z ościeżnicami – przedszkole (sala Misie i Tygryski), szkoła podstawowa – sale 8 i 11, sekretariat, gabinet dyrektora i wicedyrektora – koszt 8 000 zł.

nasadzenia roślin obok budynku szkoły i budynku gospodarczego, rekultywacja trawnika obok szkoły – koszt ok. 2 000  zł.

W okresie paromiesięcznej przerwy zakupiono również nowe wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne do pracowni lekcyjnych w przedszkolu oraz szkole podstawowej (m. in. ławki i krzesełka z regulacją wysokości do klas edukacji wczesnoszkolnej, szafki do oddziału „zerowego, regały biblioteczne, pomoce do pracowni biologicznej, pracowni edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, itp.). Była sala komputerowa w budynku gimnazjum wyposażona została w tablicę interaktywną oraz zmieniono ustawienie ławek uczniowskich, a po zakończeniu okresu pandemii COVID-19 planowane jest stworzenie w niej pracowni artystyczno-technicznej. Niestety, nie wszystkie zaplanowane działania udało się w okresie wakacyjnym zrealizować – ze względów technologicznych wymiana drzwi z ościeżnicami w salach lekcyjnych w budynku gimnazjum (I i II piętro) została przesunięta na połowę września.

Natomiast 31 sierpnia br. rozpoczęły się prace związane z największą inwestycją zaplanowaną na rok 2020 w naszej placówce: adaptacją szatni w budynku gimnazjum na Filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy i zakupem szafek dla każdego ucznia naszej szkoły. Po zakończeniu prac,
w październiku br., uczniowie szkoły podstawowej (zarówno edukacji wczesnoszkolnej jaki klas IV – VIII) otrzymają kluczyki do indywidualnych szafek.

Małgorzata Mazepa
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej