Uroczystość otwarcia nowych sal przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej

 19 października 2018r. odbyło się uroczyste otwarcie nowych sal przedszkolnych w naszej szkole, na które zaprosiła  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej Małgorzata Mazepa i pracownicy- przedstawicieli rodziców, dzieci oraz innych  gości, min.in. obecny  był Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic, Przewodniczący Rady Gminy Świlcza Piotr Wanat, Sołtys wsi Rudnej Wielkiej Jan Zajchowski więcej