Uroczyste zakończenie klas: VIII SP i III Gimnazjum

18 czerwca miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum.

Rozpoczęło się ono od Mszy Świętej w Kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, po której – podczas uroczystej akademii, pani dyrektor Małgorzata Mazepa wręczyła wyróżnionym uczniom nagrody książkowe, a ich rodzicom – Listy Gratulacyjne. Podziękowania popłynęły również w kierunku rodziców Absolwentów, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły, angażując się w organizację szkolnych wydarzeń. Tradycją Gminy Świlcza jest wręczenie Listów Gratulacyjnych wszystkim Absolwentom szkół gminnych, co uczynił przybyły na to wydarzenie Wójt Gminy Świlcza, Adam Dziedzic.
W związku z przejściem pani Marty Grębosz na emeryturę, jej córka odczytała w jej imieniu napisany przez nią list, w którym wspominała przepracowane w naszej szkole lata.
Oficjalna część artystyczna zakończyła się przekazaniem Sztandaru Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej uczniom klasy VII, po czym – po raz ostatni w historii szkoły – nastąpiło wyprowadzenie Sztandaru Gimnazjum nr 5 w Rudnej Wielkiej.

Część artystyczna rozpoczęła się od poloneza – polskiego tańca narodowego w wykonaniu Absolwentów. Nasi Absolwenci po raz ostatni w murach naszej szkoły potwierdzili posiadane przez siebie talenty – wykonane przez nich utwory muzyczne oraz napisane przez nich na tę okazję krótkie wiersze o nauczycielach, koleżankach i kolegach z klasy, na długo pozostaną w pamięci wszystkich. A później, po raz ostatni w tej szkole Absolwenci bawili się na komersie przygotowanym przez rodziców.

Nad przygotowaniem artystycznym uczniów oraz organizacją akademii czuwały panie: Agata Micał, Marta Urban oraz Joanna Wiśniewska – wychowawczynie ostatnich klas.