Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i pasowanie na ucznia klasy pierwszej

Pasowanie

               

„Uczniem być – to ważna sprawa
i otwierać wiedzy drzwi.
Uczyć się, by świat poznawać, ślubujemy dziś!”.

1 września 2020 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego połączone z jedną z piękniejszych ceremonii odbywających się w naszej szkole, czyli przyjęciem najmłodszych kolegów w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Pani Dyrektor Małgorzaty Mazepy, która powitała zebranych gości i skierowała ciepłe słowa do przyszłych pierwszoklasistów. W obecności rodziców, dyrekcji i wychowawczyń odbyło się Ślubowanie, po którym nastąpiło  symboliczne pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Również rodzice złożyli akt ślubowania. Ukoronowaniem tego ważnego wydarzenia było otrzymanie przez uczniów pamiątkowych dyplomów i odznak. Do społeczności szkolnej przyjętych zostało trzydziestu czterech śmiałków.                                                                                                                                

Naszym najmłodszym uczniom życzymy wielu sukcesów w murach szkoły, a ich rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech.

wychowawczynie klas: p. Agata Irzyńska, p. Natalia Sobolewska