Szkolne Koło Wolontariatu – spotkanie organizacyjne

26 lutego odbyło się spotkanie organizacyjne Szkolnego Koła Wolontariatu, prowadzone przez p. M. Urban oraz p. J. Wiśniewską. Wzięli w nim udział chętni uczniowie z klasy VII, VIII i klas III gimnazjum. Uczniom zostały przedstawione zasady pełnienia funkcji wolontariusza oraz każdy potencjalny wolontariusz zaproponował sposób pracy w kole. Mamy nadzieję, że już niedługo zobaczymy pierwsze efekty działalności naszego koła.