„Szkoła 6.0” – projekt współpracy partnerskiej szkół polonijnych i polskich

W bieżącym roku szkolnym rozpoczynamy udział w projekcie „Szkoła 6.0”, organizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” http://wspolnotapolska.org.pl/szkola60/

„Szkoła 6.0” to projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Nazwa nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz do szacunkowej liczby Polaków z kraju i z zagranicy obliczanej na 60 milionów. Jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości.

Naszą szkołą partnerską będzie Integracyjna Szkoła Sobotnia w Bristolu,  https://www.issb.info/ w Wielkiej Brytanii. Liczy ona około 320 polskich uczniów, którzy na co dzień uczęszczają do brytyjskiej szkoły, a w sobotę i w niedzielę mają zajęcia z polskimi nauczycielami i uczą się o swoim ojczystym kraju. Mamy nadzieję, że dodatkowo ukoronowaniem trwającego dwa lata projektu będzie wymiana grupy uczniów i nauczycieli.

O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco – zachęcamy do śledzenia strony naszej szkoły oraz naszego profilu na Facebooku.