Szczepienia uczniów w wieku 12 – 15 lat

Szczepienia covid-19

Informacje i rekomendacje związane ze szczepieniem uczniów powyżej 12 roku życia

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki, w dniach 13 – 19 września 2021 r. będzie możliwość zorganizowania szczepienia dla uczniów powyżej 12 roku życia. Spotkanie informacyjne odbędzie się 2 września br. – szczegóły zostaną przesłane przez wychowawców oddziałów 30 sierpnia 2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Szczepienia uczniów w wieku 12 – 18 lat – rekomendacje dla rodziców.

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia.

Deklaracja rodzica/ opiekuna prawnego ucznia – wyrażenie chęci na zaszczepienie dziecka.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19.

Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych – materiały informacyjne.