Świetne wyniku uczniów naszej szkoły na egzaminie ósmoklaisty

Gratulacje dla uczniów i nauczycieli

GRATULACJE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI NASZEJ SZKOŁY!

Język polski:

Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej: 70,00 stanin 8
I miejsce wśród szkół Gminy Świlcza
Gmina: 63,00
Powiat: 59,00
Województwo: 61,00
Kraj: 59,00

Matematyka:

Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej: 57,00stanin 7
II miejsce wśród szkół Gminy Świlcza
Gmina: 51,00
Powiat: 50,00
Województwo: 48,00
Kraj: 46,00

Język angielski:

Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej: 74,00stanin 8
I miejsce wśród szkół Gminy Świlcza
Gmina: 59,00
Powiat: 54,00
Województwo: 53,00
Kraj: 54,00