Świetlica szkolna w roku szkolnym 2024/ 2024

Świetlica szkolna

Regulamin i karta zapisu na świetlicę szkolną

Regulamin świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej – do pobrania.

Karta zgłoszenia na świetlicę szkolną – do pobrania.

Zapisy na zajęcia dodatkowe pozaszkolne na rok szkolny 2024/2025 

Informacje dotyczące kwalifikacji dzieci na zajęcia dodatkowe pozaszkolne w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej – do pobrania

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia pozaszkolne organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Świlczy z siedzibą w Trzcianie na rok szkolny 2024/ 2025 – do pobrania