Światełko Pamięci dla Łyczakowa

Światełko Pamięci dla Łyczakowa

 20 października  odbył  się  finał akcji  organizowanej  na  Podkarpaciu  pod  patronatem  TVP Rzeszów  „Światełko Pamięci  dla  Łyczakowa” . Do  akcji  z  ochotą  przystąpili  nasi  wychowankowie: przedszkolaki  i  uczniowie  szkoły  podstawowej,  którzy  od  początku  miesiąca  zbierali  białe  i  czerwone  znicze.

„Światełka  Pamięci” zapłoną  już  1 listopada  na  wielkich  lwowskich  nekropoliach:  Cmentarzu  Łyczakowskim,  Janowskim , Orląt  Lwowskich a  rozpalą  je  harcerze  z   Fundacji  Semper  Polonia.  Znicze  trafią  też  do  naszych  rodaków  tuż  za  wschodnią  granicą:  Strzelczysk,  Mościsk  i  Nieżanowic.  Wszystkim  serdecznie  dziękujemy  za  liczny  udział  w  akcji.

Marta  Urban – op. Szkolnego Koła Wolontariatu