Akcja protestacyjna nauczycieli 2019

Grafika z napisem important

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej informuje, że akcja protestacyjna nauczycieli w szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej w poniedziałek, 15 kwietnia 2019 r., będzie kontynuowana.