Statut Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej

statut

Statut Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej – do pobrania.

Uchwała nr 24/ 2022 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia nowego statutu – do pobrania.