Bezpieczna droga do szkoły

Bezpieczna droga do szkoły

Spotkanie z policjantami w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”

15 grudnia 2021 r. w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” odbyło się spotkanie uczniów klas I i III a z policjantami. Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Policjanci rozmawiali z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślali ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać i nosić. Przypomnieli również zasady jakie należy stosować w kontaktach z obcymi. Ponadto funkcjonariusze poruszyli temat cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.

Na zakończenie uczniowie zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

                                                                              B. Kalandyk, B. Tarnowska