Spotkanie informacyjne dla Rodziców dzieci przedszkolnych

Grafika z napisem important

Dyrekcja i Wychowawcy grup przedszkolnych (3-4 – latki, 4-5 – latki, „zerówka”) w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej serdecznie zapraszają Rodziców dzieci przedszkolnych na spotkania informacyjne wg poniższego harmonogramu:
– grupa 3-4 – latki – Misie – wtorek, 25 sierpnia 2020 r., godz. 16.30,
– grupa 4-5 – latki – Tygryski – środa, 26 sierpnia 2020 r., godz. 16.30,
– grupa Zerówka – czwartek, 27 sierpnia 2020 r., godz. 16.30.

Spotkania odbędą się na dużej sali gimnastycznej.

Informację dotyczącą przydziału do grupy przedszkolnej można uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły.