Spotkanie dla Rodziców uczniów SP

Grafika z napisem important

W najbliższą środę, 11 września 2019 r., o godz.: 17.00 na dużej sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie Rodziców uczniów klas I – VIII SP z Dyrektorem szkoły, a następnie spotkanie z Wychowawcami klas w pracowniach lekcyjnych.