Słoneczny Dzień Dziecka klasy 3a

Słoneczny pikinik klasy 3a

Piknik klasy 3a

Dnia 1 czerwca klasa trzecia wybrała się na Piknik integracyjny. Wyposażeni w sprzęt wypoczynkowy i prowiant wyruszyliśmy ze szkoły na pobliski plac zabaw. Dzień Dziecka spędziła z naszą klasą pani Bernadeta Ożóg, która zostanie wychowawczynią dzieci w klasie czwartej, co umożliwiło wzajemne poznanie się oraz łagodne przyzwyczajanie do zmian czekających w nowym roku szkolnym. W czasie dziecięcego święta uczniowie wzięli udział w grze „Jak dobrze znasz swoją szkołę i klasę?”, w której drużyny wykazywały się znajomością szczegółów z życia klasy oraz budynku szkolnego i nauczycieli. Otoczony zielenią i pięknymi drzewami plac sprzyjał biesiadowaniu i odpoczynkowi na świeżym powietrzu. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie pysznych lodów.

Agnieszka Szostak, Bernadeta Ożóg